Probiodrug publiceert eerste resultaten Saphir studie

Probiodrug AG (Euronext Amsterdam: PBD) heeft onlangs de eerste resultaten van zijn fase 2a Saphir studie bij patiënten met een vroege vorm van de ziekte van Alzheimer gepubliceerd.
De Saphir studie werd ook in ons centrum uitgevoerd. Hierbij werd voor het eerst het middel Glutaminylcyclase (QC) inhibitor PQ912 onderzocht in patiënten met een vroege vorm van de ziekte van Alzheimer gedurende een periode van 12 weken.

Het primaire doel van de Saphir studie was om de veiligheid en verdraagbaarheid van PQ912 te onderzoeken. Secundaire doelen bij deze studie waren, het vaststellen van de vroege effecten van PQ912 bij de NTB, EEG, CSF biomarkers gerelateerd aan de QC-inhibitie en aan de AD pathologie.

Resultaten

Het middel bleek niet of nauwelijks veiligheidsrisico’s met zich mee te brengen en had bovendien enig positief effect op de behandelde patiënten. Vervolgonderzoek zal zich onder meer gaan richten op de dosering.

Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum in het VUmc Amsterdam en primair onderzoeker van de Saphir studie reageerde op deze resultaten: De onderzochte populatie was erg representatief voor patiënten met een vroege vorm van de ziekte van Alzheimer. Het primaire doel van deze studie was om de veiligheid en verdraagbaarheid te onderzoeken. Ondanks het feit dat er verschillen zijn gevonden tussen de behandel armen, zijn we overtuigd van het feit dat het middel veilig is en goed wordt verdragen in de AD populatie. We gingen opzoek naar kleine signalen op de verschillende secundaire uitkomsten in een relatief korte tijd, waarbij we o.a. significante effecten terug zagen op een taak die werkgeheugen in kaart bracht en EEG, ook werden bekrachtigende resultaten in de juiste richting op CSF markers terug gevonden. De resultaten richten op een direct effect op pGlu-Abeta met ondersteunende effecten op synaptisch functioneren, zelfs in zo’n korte behandel periode.Bronnen: Probiodrug & telegraaf