APECS studie MK8931-019

  • Mannen en vrouwen vanaf 50 tot 90 jaar
  • Lichte vorm van Alzheimer Dementie
  • 48 maanden
Deelname gesloten Veel gestelde vragen

De doelgroep voor deze studie zijn mensen tussen de 50 en 85 jaar die een lichte vorm van Alzheimer Dementie hebben of lichte cognitieve stoornissen als gevolg van Alzheimer (MCI)
De APECS studie is een fase 3 trial met de beta-secretase remmer MK-8931. Dit middel remt de productie van amyloïd. Amyloïd is het eiwit dat zich bij patiënten met de ziekte van Alzheimer in de hersenen ophoopt.

De studie duurt 2 jaar. Tijdens de studie zult u elke dag een tablet met het onderzoeksmiddel slikken. Tevens wordt u ongeveer 14 keer in het Brain Research Center verwacht, voor allerlei verschillende soorten onderzoeken, zoals een gesprek met de arts, bloedafname, hartfilmpje, hersenscan (MRI), PET-scan,lichamelijk-, en neurologisch onderzoek, geheugentaken en vragenlijsten. Tussen de bezoeken aan het Brain Research Center zullen er telefonische consulten plaatsvinden.

Bij deze studie is het de bedoeling dat er iemand met u meekomt op alle bezoeken.